Tedarik Zinciri Profesyonelleri Döngüsel Ekonomiden Nasıl Yararlanır?

Tedarikçiler, her yıl küresel ekonomide 100 milyar ton malzemeyi tedarik ettikleri, taşıdıkları ve dönüştürdükleri için döngüsel bir geçiş için kritik öneme sahiptir. Ellen MacArthur Vakfı, tedarik zinciri profesyonellerinin döngüsel tedarik zincirleri oluşturmak için ele almaları gereken 9 alanı vurgulamaktadır. 

Bugün Ellen MacArthur Vakfı, tedarik zinciri liderlerinin doğrusal, al-yap-at modellerinden uzaklaşarak, gelecekteki küresel aksaklıklarla başa çıkabilmelerini sağlayacak döngüsel sistemlere geçmeleri için kritik adımlar atmalarına yardımcı olacak yeni bir rehber paylaştı. 

Tedarik Zinciri

Circular Supply Chain Network ile iş birliği içinde hazırlanan beyaz kitapta önerilen eylemler, hem süregelen hem de yeni jeopolitik sarsıntıların ve dayanıklı tedarik zincirlerine duyulan ihtiyacı vurgulamaya devam eden ekonomik belirsizliklerin ardından geliyor.

Döngüsel Tedarik Zinciri Oluşturmak (ve beraberindeki bilgi formu), iş ve üretime yönelik geleneksel, doğrusal yaklaşımdan uzaklaşmanın faydaları ve zorlukları hakkında içgörüler sunmakta ve tedarik zinciri profesyonellerinin giderek değişen bir dünyada oynadıkları kritik rolü göstermektedir.

Kaynakların yeniden kullanıldığı ve doğanın yeniden üretildiği döngüsel bir ekonominin, işletmelere maliyetleri azaltırken, atık ve kirliliği ortadan kaldırırken ve sera gazı emisyonlarını azaltırken istikrar ve esneklik oluşturmak için tedarik zincirlerini yeniden tasarlama fırsatı sunduğunu vurgulamaktadır.

Ellen MacArthur Vakfı Kıdemli Araştırma Analisti Andres Oliva Lozano, "COVID-19 salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve yakın zamanda dünyada meydana gelen diğer olaylar gibi aksaklıklar, geleneksel, doğrusal tedarik zincirlerinin kırılganlıklarını ve zayıflıklarının ekonomik etkilerini ortaya çıkardı. İşletmeler bir yandan esneklik ararken bir yandan da tedarik zinciri liderlerinin daha düşük maliyetler sunmasını ve artan çevresel beklentileri karşılamasını istiyor. Normal bir tüketim malları şirketi için tedarik zinciri, sera gazı emisyonlarının yüzde 80'inden fazlasını oluşturmaktadır. Döngüsel bir tedarik zincirine geçerek ve operasyonları doğal kaynakların tüketiminden ayırarak, işletmeler fiyat dalgalanmalarına maruz kalma risklerini azaltma, malzeme güvenliğini artırma ve çevresel hedeflerine ulaşmaya yardımcı olma fırsatına sahiptir.” dedi. 

Tedarikçiler, her yıl küresel ekonomiye giren 100 milyar ton malzemenin tedarik edilmesi, taşınması ve dönüştürülmesinden sorumlu oldukları için döngüsel ekonomiye geçişte kritik öneme sahiptir.

Genpact Global Supply Chain Başkan Yardımcısı ve Circular Supply Chain Network'ün kurucusu Deborah Dull, "En güçlü ortaklıklara ve gelişmiş sistemlere sahip en iyi hazırlanmış ekipler bile, önceden tahmin edilemeyen olaylardan kaynaklanan bir dizi aksaklık karşısında ancak bu kadarını yapabilir. Nedeni ne olursa olsun, sonuç kelimenin tam anlamıyla maddi bir sonuçtur. Kesinti yaşandığında, etki envanterde ortaya çıkar: ya çok fazla ya da çok az. Döngüsel tedarik zincirleri, tedarik güvenilirliğini artırmanın yeni yollarını arayan ekiplere bir strateji sunuyor." dedi.

Building a Circular Supply Chain, kurumsal tedarik zinciri profesyonellerinin dokuz alana odaklanarak nasıl döngüsel tedarik zincirleri oluşturabileceklerini göstermektedir:

5 alan tedarik zinciri ekipleri tarafından doğrudan ele alınabilir:

İnsanlar ve yapı

Ağ tasarımı

Tedarikçi katılımı

Veri ve kalite

Metrikler ve performans yönetimi

Ve diğer ekiplerle iş birliği gerektiren 4 alan:

İş modelleri ve ürün tasarımı

Müşteri katılımı

Finansal kaynaklar

Politika ve mevzuat

Bu belge, tedarik zinciri liderlerinin işletmelere ekonomik faydalar ve topluma çevresel faydalar sağlamaları için muazzam bir fırsat olduğunu göstererek, her bir alanda etkin bir şekilde ilerlemek için öneriler sunmaktadır.

Association for Supply Chain Management CEO'su Abe Eshkenazi şunları söyledi: "Döngüsel bir ekonomik model inşa etmek, tedarik zincirlerimizin hastalık, afet veya savaş gibi kaçınılmaz sarsıntılara karşı dayanıklı olmasını ve bu sarsıntıları atlatmasını sağlamanın en iyi yoludur. Tedarik zinciri profesyonelleri, sürdürülebilirlik ve uyum uzmanlarıyla ortaklaşa olarak, geçim kaynaklarımızın ve gezegenimizin iyiliği için sektörümüzün işleyiş biçiminde değişiklikler yapma konusunda proaktif olmalıdır."Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)