Şiddetli Hava Koşulları ve İklim Değişikliği 'Çok Önemli'

Sel gibi şiddetli hava olayları artık nadir görülen bir olay değil, ancak yine de birçok insan felaket vurduğunda hazırlıksız kalıyor. Lloyd's Register Foundation'dan Aaron Gardner ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Wändi Bruine de Bruin, iklim değişikliğine yönelik tutumları ve algıların nasıl değiştirilebileceğini anlamak için önemli bölgelerden gelen World Risk Poll verilerini değerlendiriyor.

Risk algılarının anlaşılması

Gallup tarafından desteklenen, küresel güvenlik yardım kuruluşu Lloyd's Register Foundation'ın en son World Risk Poll'u, küresel olarak insanların güvenliğini en çok neyin etkilediğine dair fikir edinmek için 121 ülkede 125.000'den fazla kişiyle anket yaptı.

Aaron şöyle diyor: "World Risk Poll ile amacımız, hükümetlere ve karar alıcılara, kendileri için en büyük riskin ne olduğunu düşündüklerine dair değerli bilgiler sunarak halklarını daha iyi anlamaları için bir yol sağlamaktı. Bu yıl sellerden etkilenen bazı bölgelerdeki katılımcıların çoğu (Güney Avrupa'da %92 ve Orta/Batı Afrika'da %64) iklim değişikliğinin önümüzdeki 20 yıl içinde ülkeleri için bir tehdit olacağı konusunda hemfikirdir. Bu bölgelerde insanların çoğu (Orta/Batı Afrika'da %77 ve Güney Avrupa'da %75) aynı zamanda şiddetli hava koşullarından ciddi zarar görme konusunda endişeli olduklarını belirtmiştir. "Bu algılara rağmen, güvenliklerine yönelik en büyük tehdidi belirtmeleri istendiğinde katılımcıların sadece küçük bir kısmı iklim değişikliğinden bahsetmiştir (Güney Avrupa'da %3 ve Orta/Batı Afrika'da %2)."

Psikoloji, insanların risk algılarını nasıl oluşturduklarını daha iyi anlamak söz konusu olduğunda çok önemli cevaplar sağlayabilir. Profesör Bruine de Bruin şöyle açıklıyor: "Risk psikolojisine göre, halkın risk algıları tipik olarak iki şekilde şekillenir. Bu yollardan biri analitiktir ve insanların risk hakkında çeşitli uzmanlardan aldıkları bilgilere dayanır. Diğer yol ise duygusaldır ve kendi deneyimlerine dayanır. Her iki bölgede de insanların dörtte biri (Güney Avrupa'da %20'si ve Orta/Batı Afrika'da %25'i) son beş yıl içinde doğal bir tehlikeden kaynaklanan bir afet yaşamış olup, sel veya şiddetli yağmur en sık rastlanan afetlerdir. Bu nedenle, yeni bir sel yaşamış olan insanlar, daha önce riskin farkında olsalar bile sel riski konusunda daha fazla endişe duyacaklardır. Bir sel felaketinden hemen sonra, selden korunma uygulamalarına yönelik kamuoyu desteğinin daha fazla olmasının nedenlerinden biri de budur."

İklim Değişikliği

Görünmeyeni görünür kılmak

Peki politika yapıcılar iklim değişikliği azaltım girişimlerinin uygulanması için nasıl kamuoyu desteği oluşturabilir? Profesör Bruine de Bruin en önemli farkın görünürlük olduğunu belirtiyor: "Seller ve diğer şiddetli hava olayları, insanların doğrudan gözlemleyebildiği ve iklim değişikliğinin daha yakın bir tehdit gibi görünmesine neden olan çok gerçek olaylardır. Ancak, sel deneyiminin insanların iklim değişikliğiyle ilgili endişelerini gerçekten artırıp artırmadığı, iklim değişikliğinin farkında olup olmadıklarına ve sel deneyimlerini iklim değişikliğinin bir sonucu olarak yorumlayıp yorumlamadıklarına bağlıdır."

Hafifletici faktörler

World Risk Poll verileri, bir nüfus ne kadar eğitimliyse, şiddetli hava koşulları ile iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi daha iyi anlama ve dolayısıyla ikincisini daha büyük bir tehdit olarak algılama olasılığının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Profesör Bruine de Bruin şöyle açıklıyor: "Üniversite eğitimi almış kişilerin okulda iklim değişikliği hakkında bilgi edinmiş olma olasılığı daha yüksek olabilir ve genellikle karmaşık ve üniversite düzeyinde yazılmış olan iklim değişikliği tebliğlerini anlamak için gereken bilimsel okuryazarlık ve okuduğunu anlama becerilerine sahip olabilirler. Nüfusların karşılaşabileceği diğer zorluklar ve finansal ve sağlık endişeleri gibi diğer önemli endişelerin ne kadar yaygın olduğu da dahil olmak üzere başka faktörler de devreye giriyor. Bu bölgelerdeki insanların çoğu World Risk Poll'da şiddetli hava koşulları ve iklim değişikliğini ciddi ya da biraz ciddi tehditler olarak tanımlıyor. Ancak çoğu kişi şiddetli hava koşulları veya iklim değişikliğini endişe duydukları en önemli risk olarak listelemiyor. Bunun nedeni, günlük yaşamlarında genellikle geçimlerini sağlayabilmek ve ailelerini doyurabilmek gibi diğer risklerin öncelikli olmasıdır."

Devletin rolü

IPCC tarafından önerildiği gibi emisyon azaltma hedeflerine ulaşmanın ötesinde, hükümetler iletişimlerini halkların kendilerini daha hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olacak şekilde uyarlayabilir.

Profesör Bruine de Bruin şunları söylüyor: "İklim değişikliği tebliğlerinin daha etkili olabilmesi için eğitim seviyelerinden bağımsız olarak herkes tarafından anlaşılabilir olması gerekir. Ayrıca, insanların sel gibi iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili kişisel deneyimlerine atıfta bulunarak daha ikna edici hale getirilebilir."

World Risk Poll verileri, toplumların sel gibi olayları iklim değişikliği gerçeğiyle zihinsel olarak ilişkilendirmelerine yardımcı olmak için yapılması gereken çok iş olduğunu gösteriyor. Giderek sıklaşan şiddetli hava olaylarının ortasında, psikoloji ve davranış bilimi, toplumların iklim değişikliğini güvenliklerine yönelik büyük bir tehdit olarak neden hafife aldıklarına dair faydalı bilgiler sunuyor. Aynı zamanda, hükümetlerin ve politika yapıcıların, iklim değişikliğinin insanların yaşamlarını doğrudan etkileyeceği yolları vurgulayarak taşıdığı riskler konusunda farkındalık yaratmaya odaklanmalarının ne kadar önemli olduğunu göstererek bir çözüm kaynağı da olabilir.Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)