STK, Vakıf

Ekonomiyi Güçlendirmek İçin İklim Hedefleri Yenilensin

Ekonomiyi Güçlendirmek İçin İklim Hedefleri Yenilensin

İklim değişikliği ile mücadele eden sivil toplum ve düşünce kuruluşları, Türkiye'nin güçlü bir iklim hedefi belirlemesinin ekonomik faydalarını 9 maddede açıkladı. Türkiye'nin 2030'a kadar yüzde 35 mutlak emisyon azaltımı hedefine odaklanması gerektiğini belirten kuruluşlar, bu hedefin ekonomiye sağlayacağı avantajları vurguladı.

İklim Hedefinin Güncellenmesi ve Ekonomik Faydalar:

  1. Yenilenebilir Enerji İle Enflasyon Düşer: Güneş ve rüzgardan elde edilen elektrik, tüketici enflasyonunu 7 puan düşürebilir (SEFiA Raporu).
  2. Enerji Bağımsızlığı Sağlanabilir: Türkiye'nin yüzde 78'ini ithal ettiği fosil yakıtlarla enerji bağımlılığı azaltılabilir. Güneş ve rüzgar enerjisi, enerji ithalatını önleyerek ekonomiyi güçlendirebilir.
  3. Elektrik Üretim Maliyeti Düşer: Güneş ve rüzgar projelerinin hayata geçirilmesi, elektrik üretim maliyetini yüzde 11,8 oranında düşürebilir (SEFiA Raporu).
  4. Yeni İstihdam Alanları Oluşturulur: Emisyon azaltım hedefinin güncellenmesi, güneş ve rüzgar enerjisi sektöründe yeni istihdam olanakları yaratır (IEA Raporu).
  5. İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele: Yeşil büyüme modeli, milli geliri yüzde 7 artırabilir ve işsizlikle mücadelede etkili olabilir (TÜBİTAK Projesi Raporu).
  6. Sağlık Sorunları Azalır: Kömürlü termik santrallerin yol açtığı sağlık sorunlarının ve maliyetlerinin azaltılması hedeflenir (HEAL Raporu).
  7. Yüksek Teknolojili Yatırım Alanları Gelişir: Güneş ve rüzgar enerjisiyle ilgili yatırımlar, katma değerli üretim alanlarını genişletebilir (İPM Çalışması).
  8. Küresel Net Sıfır Ekonomi: Türkiye, küresel iklim hedeflerine uyumlu bir ekonomi inşa ederek uluslararası rekabette avantaj elde edebilir.
  9. İklim Finansmanına Erişim Artar: İddialı iklim eylemleri, düşük karbonlu ekonomiye dönüşümün finansman imkanlarına erişimi artırabilir.

İklim değişikliği ile mücadele için güçlü adımlar atmanın, ekonomik büyümeyi desteklemenin ve toplumsal faydaları artırmanın zamanı geldi. Türkiye'nin 2030 hedeflerini güncellemesi, uluslararası arenada lider bir rol oynamasına ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmasına olanak tanıyacaktır. Çağrıda bulunan 17 sivil toplum kuruluşu, Türkiye'nin bu konuda daha fazla liderlik göstermesini ve COP28 İklim Zirvesi'nde etkili bir rol üstlenmesini talep ediyor.

Çağrıda Bulunan Kuruluşlar:Yorum yaz...

Teşekkür ederiz. Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Üzgünüm. Yorumunuz gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.
  • (Yayınlanmayacak)